Search
  • digitalottomanstudies

What is Digital Humanities? Dijital Beseri Bilimler Nedir?What is Digital Humanities (DH)? What is the historical background of DH?

What is the current place of digital humanities in Ottoman and Turkish studies?

We have brought together some of the publications that answer all these questions for you!

Dijital Beşeri Bilimler nedir? Tarihsel arka planı nasıldır?

Dijital Beşeri Bilimlerin Osmanlı ve Türkiye çalışmalarındaki yeri nedir?

Tüm bu sorulara cevap veren bazı yayınları sizler için bir araya getirdik!


Fatma Aladağ | Dijital Beşerî Bilimler ve Türkiye Araştırmaları: Bir Literatür Değerlendirmesi (Digital Humanities and Turkish Studies: A Literature Review)

Read


Amy Singer | Designing the Digital Ottoman Project: Six hundred years, twenty-five languages, and eight alphabets

Read


Chris Gratien, Michael Polczyński, and Nir Shafir | Digital Frontiers of Ottoman Studies

Read


Sümeyye Akça | Dijital İnsanî Bilimler: Yeni Bir Yaklaşım

Read


Semanur Öztemiz and Nevzat Özel | Dijital İnsani Bilimler Araçları Üzerine Bir Değerlendirme

Read