top of page
Search
  • busranurbekman

Exploring Digital Ottoman Map Collections-Part 2

Dijital Osmanlı Harita Koleksiyonlarını Keşfetmek-2


*Yazının Türkçe versiyonu için aşağı kaydırınız.
We continue to introduce the resources in the Digital Ottoman Studies Map Collections with the second part. In this blog post, we explained the historical map collections in the libraries of important universities in Turkey and also all around the world.


1) Duke University Ottoman Empire Maps Collection, 1869-1920

The collection, which was colected David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library in 2018 and 2019, consists of maps showing the geographical and political borders of the Ottoman Empire and Anatolia from the end of the 19th century until the Republic Era.


Image 1 Homepage of Duke University Ottoman Empire Map Collection


Although the maps in the collection are not fully available online, the university library sends them when the researchers request.


Please click for details.


2) Istanbul University: II. Abdulhamid Maps Collection

Sultan II. Abdulhamid's Yıldız Palace Library constitutes the unique collection of Istanbul University Rare Book Library. 1529 sheet and roll maps, plans, atlas and drawing books in this unique collection were made available with the New Look at the Old World-II. Abdulhamid Maps Collection Project.


Image 2 Homepage of New Look at the Old World-II. Abdulhamid Maps Collection


The collection includes physical and political, demographic, ethnic distribution, detailed topographic, nautical maps, plans, and atlases.


Image 3 New Look at the Old World-II. Abdulhamid Maps Collection: Map of Anatolia and Rumelia. İstanbul: El-hac Muhammed Emin Efendi No: 1 Press, 1293.In addition, maps and plans covering many languages such as Bulgarian, Russian, French, German, Arabic, English, Italian, Latin, Greek, Hungarian and Ottoman are also available in the collection.


Image 4 New Look at the Old World-II. Abdulhamid Maps Collection: Bouvard, [Joseph Antoine] Constantinople: Avant-projet: Place du Sultan Beyezid.” Paris, 1902.


Please click for details.


3) Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library Map Collections

The Collection which generally includes the maps produced by the Şehremaneti Heyet-i Fenniye Şubesi, is one of the most important collections of the Atatürk Library. In addition to this, maps of the collection cover from the 15th century to the 1940s.


Image 5 Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library Map Collections: "Map of Istanbul - Bilâd-ı selâse ." Istanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Press, 1333.


More than 10,000 maps in the collection are available online. Thus, researchers can easily subscribe to the database and download PDF versions of the maps.


Please click for details.


4) The Ronald and Pamela Walker Collection of Maps of Asia Minor, 1511-1774.

Melbourne University, one of Australia's oldest schools, has a collection of important historical maps in its library. One of these collections consists of the maps of Asia Minor by Ronald and Pamela Walker.

Image 6 " Natoliam modern, dicunt eam partem quam Asiam Minorem appellavere veteres." Jode, Gerard, 1578.

The collection includes more than 100 digitized maps of Asia Minor from the 16th century to the end of the 18th century. At the same time, the digitals of all maps in the database are accessible, and detailed information about the maps is also included there.


Please click for details.


5) MapHub:

MapHub is a database that allows the creation of interactive maps, easily generating maps by adding various data and labels. In this database, researchers can add photos and arrange items in groups as they wish. In addition, the data in these interactive maps can be imported and exported in GeoJSON, Shapefile, KML, GPX, or CSV formats.Image 7 MapHub


One of the current examples of interactive maps about the Ottoman Empire produced by Tufan Kaya. The map which named “Ottoman Population Atlas" described by Kaya “ is an open platform for anybody who would like to contribute to recreating the ethnic-religious demographics of the Ottoman empire with reliable sources.”Image 8 Example of Ottoman Population Atlas


Ottoman Population Atlas shows the regions under the domination of the Ottoman Empire and researchers can reach the population data based on the 1914 census by focusing on where they want. In addition, the locations on the map are classified according to the administrative units of this period.


Image 9 Example of Ottoman Population Atlas


Please click for MapHub.

Please click for Ottoman Population Atlas.


6) Trains of Turkey

Trains of Turkey is a database containing maps showing the development and routes of the railway history in Turkey. The site also contains detailed information about the development of the railway from the Ottoman Empire to the present.


Image 10"Plan du réseau, Société des Tramways de Constantinople", 1920.Most of the information on the site includes resources accessed over the internet. However, book lists of English, French, German and Turkish sources about the history of the railway are also shared. Besides, all researchers who have maps and information about Turkish railway history can easily upload their resources to the site.


Please click for details.


7) University of Chicago Library – The Maps of Heinrich Kiepert

One of the remarkable map collections in the University of Chicago Library belongs to Heinrich Kiepert, who considered important geographers of the second half of the 19th century. The Kiepert Collection also includes maps of the Ottoman Empire, which he visited many times between 1850 and 1890.


Image 11 The University of Chicago Map Collection: Heinrich Kiepert "General-Karte von der europäischen Türkei." Berlin, 1853.


Kiepert's maps contain as accurate data as possible according to the conditions of the period, they are designed to be easily understood by everyone. The digitals of the maps in the collection can be accessed from the database and all of them are easily downloaded in different sizes.


Please click for details.


8) SALT RESEARCH: Map Collections

SALT RESEARCH: Map Collections consist of maps and plans dating mainly from the 19th or 20th centuries and featuring Istanbul and its various districts (such as Galata, Pera, Tophane, Eminönü, Pangaltı, Kasımpaşa, Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, the Bosphorus and its environs, the Prince’s Islands, etc.), as well as Izmir, Edirne, and other Anatolian provinces.


Image 12 SALT Online: François Kauffer "Plan de la ville de Constantinople et des ses faubourgs tant en Europe qu'en Asie levé géométriquement en 1776" 1786.


The collection also includes maps of important names such as Kauffer, Henri Prost, Stolpe, Jacques Pervititch, and Ekrem Hakkı Ayverdi. The digitals of most of these in the collection can be accessed through the database.


Please click for details.


 

Digital Ottoman Studies, Haritalar Veritabanı’nda bulunan koleksiyonları tanıtmaya ikinci bölümüyle devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere olmak, dünyanın en önemli üniversitelerinin kütüphanelerinde bulunan bu koleksiyonları keşfetmek için blog yazımızı okumaya devam edin!


1) Duke Üniversitesi Osmanlı İmparatorluğu Harita Koleksiyonu, 1869-1920

David M. Rubenstein Nadir Kitap El Yazmaları Kütüphanesi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında satın alınarak oluşturulmuş koleksiyon, 19.yüzyıl sonundan Cumhuriyet devrine kadar Osmanlı ve Anadolu'nun siyasi sınırlarını gösteren haritalardan oluşmakta.Görsel 1 Duke Üniversitesi Osmanlı İmparatorluğu Harita Koleksiyonu Ana sayfası


Koleksiyonda yer alan haritaların tamamı henüz erişime açılmasa da, araştırmacıların talep ettiği tüm görseller üniversite kütüphanesi tarafından gönderilmekte.


Koleksiyon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


2) İstanbul Üniversitesi: II. Abdülhamid Haritaları Koleksiyonu

Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nin eşsiz koleksiyonu oluşturan yegane eserleri bünyesinde barındırıyor. Koleksiyonda yer alan 1529 adet pafta ve rulo harita, plan, atlas ve çizim kitabı ise “Eski Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphanesi” projesi ile erişime açıldı.


Görsel 2 Eski Dünyaya Yeni Bakış-II. Abdülhamid Haritaları Koleksiyonu Ana sayfası


Koleksiyonda fiziki haritalar, ülke sınırları ve şehirleri gösteren siyasi haritalar, nüfusa göre dağılım, ırk, dil ve dinlere göre çizilen beşeri haritalar, yeryüzü şekillerini ayrıntılı gösteren topografya haritaları, denizcilikle ilgili iskandil haritaları ile plan ve atlaslar bulunmakta.


Görsel 3 Eski Dünyaya Yeni Bakış-II. Abdülhamid Haritaları Koleksiyonu: Anadolu ve Rumeli Haritası. İstanbul: El-hac Muhammed Emin Efendi'nin 1 Numaralı Matbaası, 1293.


Ayrıca Bulgarca, Rusça, Fransızca, Almanca, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Latince, Rumca, Macarca ve Osmanlıca olarak pek çok dili kapsayan haritalar ve planlar da koleksiyonda mevcut.


Görsel 4 Eski Dünyaya Yeni Bakış-II. Abdülhamid Haritaları Koleksiyonu: Bouvard, [Joseph Antoine] Constantinople: Avant-projet: Place du Sultan Beyezid/Dresse par Joseph Antoine Bouvard. Paris: [yayınevi yok], 1902.


Koleksiyon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Koleksiyonu

Ekseriyetle Şehremaneti Heyet-i Fenniye Şubesi’nin üretmiş olduğu haritalar, Atatürk Kitaplığı’nın en önemli koleksiyonlarından birini oluşturuyor. Koleksiyon kapsamındaki bu haritalar 15.yüzyıldan 1940’lı yıllara kadar çok geniş bir tarih aralığını kapsamakta.


Görsel 5 İBB Atatürk Kitaplığı Haritalar Koleksiyonu: "İstanbul - Bilâd-ı selâse haritasıdır." İstanbul : Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası, 1333


Koleksiyonda yer alan 10.000’den fazla harita online erişime açık. Böylece araştırmacılar kütüphane veritabanına üye olarak haritaların PDF versiyonlarını kolayca indirebilmekte.

Koleksiyon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


4) Ronald ve Pamela Walker 1511-1774 Küçük Asya Haritalar Koleksiyonu: Avustralya’nın en eski okullarından Melbourne Üniversitesi, kütüphanesi içinde önemli tarihi haritalardan oluşan bir koleksiyona sahip. Bu haritaların bir parçası da Ronald ve Pamela Walker 1511-1774 Küçük Asya Haritalar Koleksiyonu.


Görsel 6 " Natoliam modern, dicunt eam partem quam Asiam Minorem appellavere veteres." Jode, Gerard, 1578.


Koleksiyonda 16. Yüzyıldan 18. Yüzyılın sonuna uzanan 100’den fazla dijitalleştirilmiş harita mevcut. Aynı zamanda koleksiyondaki tüm haritaların dijitalleri erişime açık olup, haritalar hakkında detaylı künye bilgileri de veritabanında yer almakta.


Koleksiyon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


5) MAP-Hub:

MapHub etkileşimli haritaların oluşturulmasına olanak sağlayan, çeşitli veriler ve etiketler ekleyerek kolayca haritalar üreten bir veritabanı. Araştırmacılar bu veritabanında dilediği gibi fotoğraf ekleyip, öğeleri gruplar halinde düzenleyebiliyor. Ayrıca bu interaktif haritalardaki veriler GeoJSON, Shapefile, KML, GPX veya CSV formatlarında içe ve dışa aktarılabiliyor.


Görsel 7 MapHub


Osmanlı İmparatorluğu hakkında MapHub’un sunduğu imkânlarla üretilen en güncel örnek Tufan Kaya tarafından hazırlandı. Kaya’nın “Osmanlı Atlası” ismini verdiği bu interaktif harita, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik-dinsel demografisinin güvenilir kaynaklarla yeniden oluşturulmasına katkıda bulunmak isteyen araştırmacılar için açık bir platform olarak nitelendirilmekte.


Görsel 8 MapHub: "Osmanlı Atlası" (Tufan Kaya)


Araştırmacılar Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altındaki bölgelerin gösterildiği bu haritada istediği yere odaklanarak, 1914 sayımına dayandırılan nüfus verilerini görebilmekte. Ayrıca harita içindeki konumlar, bu dönemde yer aldığı idari birime göre tasniflenmiş.


Görsel 9 MapHub: "Osmanlı Atlası" (Tufan Kaya)


Osmanlı Atlası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

MapHub hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.6) Trains of Turkey

Trains of Turkey, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze Türk demiryolu tarihinin gelişimini ve rotalarını gösteren haritaların içeren bir site. Aynı zamanda site içinde Osmanlı’dan başlayarak demiryolunun tarihi hakkında detaylı bilgiler de bulunmakta.


Görsel 10 "Plan du réseau, Société des Tramways de Constantinople", 1920.


Sitede yer alan bilgiler çoğunlukla internet üzerinden erişilen kaynakları içermekte. Ancak demiryolu tarihi hakkında basılı İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe literatür listeleri de paylaşılmış. Bununla birlikte, Türk demiryolu tarihi hakkında kaynağa sahip olan tüm araştırmacılar siteye kolayca verilerini yükleme imkânına sahip.


Site hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


7) Heinrich Kiepert Haritaları

Chicago Üniversitesi Kütüphanesi’nde ki dikkat çekici harita koleksiyonlarından biri, 19. yüzyılın ikinci yarısının önemli coğrafyacısı olarak kabul edilen Heinrich Kiepert’e ait. Kiepert’ın haritaları arasında 1850-1890'lar arasında pek çok kez ziyaret ettiği Osmanlı İmparatorluğu’nun haritaları da mevcut.


Görsel 11 Chicago Üniversitesi Harita Koleksiyonu: Heinrich Kiepert "General-Karte von der europäischen Türkei." Berlin, 1853.


Kiepert'in haritaları dönemin şartlarına göre olabildiğince doğru verileri içermekle birlikte, herkes tarafından kolayca anlaşılmak üzere tasarlanmış. Koleksiyonda yer alan tüm haritaların dijitalleri veri tabanı üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca haritalar araştırmacıların istediği farklı boyut ve formatta indirilebiliyor.


8) SALT Araştırma: Harita Koleksiyonu

SALT Araştırma bünyesinde bulunan koleksiyon, başta Galata, Pera, Tophane, Pangaltı, Kasımpaşa, Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Adalar, Boğaz ve çevresi olmak üzere İstanbul, İzmir, Edirne ve diğer Anadolu’daki yerleşimlerinin haritaları ve planlarını içermekte.


Görsel 12 SALT Araştırma: François Kauffer "Plan de la ville de Constantinople et des ses faubourgs tant en Europe qu'en Asie levé géométriquement en 1776" 1786.


19. ve 20. yüzyıllara ait eserlerin bulunduğu koleksiyonda Kauffer, Henri Prost, Stolpe, Jacques Pervititch ve Ekrem Hakkı Ayverdi gibi önemli isimlerin haritaları bulunuyor. Bununla birlikte, koleksiyonda yer alan haritaların pek çoğunun dijitallerine veritabanı üzerinden ulaşılabilmekte.Comments


bottom of page