top of page
Search
  • ederincan

A Glimpse of Digital Approaches to Early Modern Studies Symposium

Updated: Mar 13, 2021

Erken Modern Çalışmalarda Dijital Yaklaşımlar Sempozyumuna Kısa Bir Bakış


The second of the Digital Approaches to Early Modern Studies symposium series organized by the Limerick University Center for Early Modern Studies took place online on March 3rd. The second of this symposium series focused on digital text analysis. In the first presentation titled Old sources, new technologies: Computational approaches to the analysis of sixteenth-century Mexican historical sources Paty Murrieta-Flores, the principal investigator, from Lancaster University explained the Digging into Early Colonial Mexico (DECM project). Then, Huw Jones from Cambridge University Library made a presentation titled Text and image: The International Interoperable Image Framework and the digital edition on the techniques used in digitizing written and visual resources.


The map from the project

The DECM (Digging into Early Colonial Mexico) project aims to develop new insights into the early colonial period of Mexico by analyzing 16th-century resources with an interdisciplinary and international study. The project is jointly run by Lancaster University from England, Museum of Templo Mayor from Mexico, and Lisbon University from Portugal. The project that historians, archaeologists, geographers, scientists, and linguists work together, uses digital opportunities such as corpus linguistics, text mining, natural language processing, machine learning, and geographical information systems.


An image from gazetteer table of the project

The project's primary source is questionnaires developed by colonists in the 16th century in order to better understand local communities, their religious and military systems. The sources in question are a large corpus containing 78 maps as well as 168 reports. In her detailed presentation explaining the project's methods and objectives, Murrieta-Flores explained how to digitize all these resources and analyze them at a macro-scale and multi-dimensionally. So far, a digital 16th-century gazetteer has been created, and more than five thousand place names have been geographically identified. DECM aims to make all datasets and tools available by the end of 2021.


Please click for detailed information about the project.In the second presentation, Huw Jones, coordinator of the Cambridge University, Digital Humanities Library, explained the most up-to-date techniques for the digitization of resources. In the presentation, digitization of text in accordance with the original, scanning the sources with high-resolution, multispectral, and three-dimensional were exemplified. Each of these techniques allows researchers to analyze resources better. Nevertheless, multispectral imaging is in a different place since it shows much more than what can be seen with the naked eye, such as palimpsests. Another critical example is written sources other than paper, that is, not two-dimensional. Three-dimensional images of Oracle Bones, which belong to Chinese history and are the subject of a separate study area due to their large numbers, are among the best examples in the Cambridge Library.


Lastly, Jones explained the IIIF (International Image Interoperability Framework), which he defined as “a standard method for describing and delivering images over the web.” Most of the image-based resources on the web are limited to local applications, restricted, or locked up. The IIIF aims to provide scholars with global accessibility and comparability by defining standard application interfaces that support interoperability between these data repositories.


The third of the symposium series will take place on April 7th.


Please click to join and get information.

 

Erken Modern Çalışmalarda Dijital Yaklaşımlar Sempozyumuna Kısa Bir Bakış


Limerick Üniversitesi Erken Modern Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği Erken Modern Çalışmalara Dijital Yaklaşımlar sempozyum serisinin ikincisi 3 Mart tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplam dört oturumdan oluşan bu sempozyum serisinin ikincisinde metin analizi konusuna odaklanıldı. Eski kaynaklar, yeni teknolojiler: Onaltıncı yüzyıl Meksika kaynaklarına hesaplamalı yaklaşımlar başlıklı ilk sunumda Lancaster Üniversitesi’nden Paty Murrieta-Flores yürütücüsü olduğu DECM projesini anlattı. Ardından Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nden Huw Jones da yazılı ve görsel kaynakların dijitalleştirilmesinde kullanılan güncel tekniklerle ilgili bir sunum yaptı.


Projeden bir harita görüntüsü

DECM (Digging into Early Colonial Mexico) projesi hem disiplinlerarası hem de uluslararası bir çalışma ile 16. yüzyıl Meksika kaynaklarının analizini yaparak erken sömürge dönemine dair yeni anlayış ve bakışaçıları geliştirebilmeyi amaçlıyor. Proje İngiltere’den Lancaster Üniversitesi, Meksika’dan Templo Mayor Müzesi ve Portekiz’den Lizbon Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor. Tarihçi, arkeolog, coğrafyacı, biliminsanları ve dilbilimcilerin birlikte çalıştığı projede derlem dilbilim, metin madenciliği, doğal dil işleme, makine öğrenimi ve coğrafi bilgi sistemleri gibi dijital imkanlardan faydalanılıyor.


Projenin Yer Adları çalışmasına dair bir şema

Projenin temel dayanağı olan kaynaklar 16. yüzyılda Meksika’daki yerel toplulukları, bu toplulukların dini ve askeri sistemlerini daha iyi anlamak için sömürgeciler tarafından geliştirilmiş anketler. Söz konusu kaynaklar 168 raporun yanısıra 78 haritayı da içeren büyük bir külliyat. Yürütücü Murrieta-Flores projenin metot ve hedeflerini anlatan ayrıntılı sunumunda tüm bu kaynakları nasıl dijitalize ederek makro ölçekli ve çok yönlü analizler yapıldığını anlattı. Şimdiye kadar 16. yüzyıla ait bir dijital yer isimleri sözlüğü oluşturulmuş ve beş binden fazla yer ismi coğrafi olarak tespit edilmiş durumda. 2021 yılının sonuna kadar da tüm veri seti ve araçların kullanılabilir hale gelmesi amaçlanıyor.


Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
İkinci sunumda ise Cambridge Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Kütüphanesi koordinatörü Huw Jones kaynakların dijitalizasyonuna dair en güncel teknikleri anlattı. Sunumda metinlerin orjinale en uygun biçimde nasıl sayısallaştırıldığı, yüksek çözünürlüklü, multispektral ve üç boyutlu taramaların nasıl yapıldığı örneklendirildi. Her biri araştırmacıların kaynakları daha iyi analiz edebilmesine imkan tanıyan bu tekniklerden multispektral görüntüleme, çıplak gözle görülenin ötesinde imkanlar sağladığı için farklı bir yerde. Özellikle ilk bakışta görülemeyen palimpsestler için önemli bir imkan. Bir diğer önemli örnek kağıt dışındaki yani iki boyutlu olmayan yazılı kaynaklar. Çin tarihine ait ve sayılarının fazlalığı nedeniyle ayrı bir çalışma alanının konusu olan Oracle Bones (kehanet kemikleri)’un üç boyutlu görüntülemeleri Cambridge kütüphanesindeki iyi örneklerden.


Son olarak Jones görselleri web üzerinde tanımlamak ve göndermek için standart bir yöntem olarak tanımladığı International Image Interoperability Framework (IIIF) girişimini anlattı. İnternetteki görüntü tabanlı kaynakların çoğu yerel uygulamalarla sınırlı ve ulaşılabilir değil. IIIF ise akademisyenlere bu veri havuzları arasında birlikte çalışabilirliği destekleyen bir dizi ortak uygulama arabirimi tanımlayarak dünya çapında bir ulaşılabilirlik ve karşılaştırabilirlik sağlamayı amaçlıyor.


Sempozyum serisinin üçüncüsü ise 7 Nisan’da gerçekleşecek.

Katılmak ve bilgi almak için tıklayın.

Коментарі


bottom of page