top of page

DBB AKADEMİSİ 2024 EĞİTİM MODÜLLERİ

Lecturer: Fatma Aladağ

Lecturer: Fatma Aladağ

Lecturer: Fatma Aladağ

Lecturer: Fatma Aladağ

particle-face-background_23-2148309440.jpg
particle-face-background_23-2148309440.jpg

Dijital Beşeri Bilimler ve Yapay Zekâ:
GPT'nin Beşeri Bilimlerde Kullanımı

Bu modül, beşeri bilimlerin her alanında etkili hale gelen ve araştırma için yeni ve etkili yöntemler sunan dijital beşeri bilimlerin potansiyellerine odaklanmaktadır. Ayrıca sosyal ve beşeri bilimcilerin GPT gibi teknolojilerden istifade ederek bu araçları kendi çalışmalarına nasıl entegre edebileceklerine dair örnekler Osmanlıca metinler üzerinden uygulamalı olarak gösterilecektir.

Eğitmen: Fatma Aladağ

ARCGIS ile Haritalama ve Mekânsal Analiz

Eğitmen: Hatice Korkulu

Katılımcıların Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)kavramını ve harita oluşturma yöntemlerini öğrenebilecekleri giriş düzeyinde bir eğitimdir. Eğitim boyunca yapılacak tüm çalışmalar kapsamında katılımcılar verilerin nasıl oluşturulacağını, depolanacağını, düzenleneceğini, yönetileceğini ve analiz edileceğini öğrenmektedirler. 

86.jpg
Signature.jpg

TRANSKRIBUS ile Osmanlı Türkçesi Otomatik Transkripsiyon

TRANSKRIBUS yapay zeka destekli metin tanıma, transkripsiyon ve tarihi belgelerin kodlanması için kapsamlı bir platformdur. Atölyede, Osmanlı Türkçesi için bir El Yazısı Metin Tanıma (Handwritten Text Recognition-HTR) modelinin oluşturulması üzerine TRANSKRIBUS platformunda uygulamalar yapılacaktır.

Eğitmen: Elif Derin Can

GPT ve Python ile
Veri/Metin Analizi
ve Görselleştirme

Bu modülde araştırma yöntemlerinde önemli bir teknoloji ve fayda olarak geliştirilen GPT ve diğer büyük dil modelleri (LLMs) ile entegre temel Python kodlama eğitimi gerçekleştirilecektir. Böylece sosyal ve beşeri bilimcilerin verilerini ve metinleri için veri tabanına dönüştürme, analiz etme ve görselleştirme teknikleri uygulanacaktır.

Eğitmenler: Arif Yasin Kavdır & Yusuf Akbulut

bilgisayar Programlama

Gephi ile Soyal Ağ Analizi Atölyesi

Sosyal Ağ analizi ile yapılar, kurumlar veya aktörler arasındaki ilişkiler tespit edilmekte ve analiz edilmektedir. Bu atölyede Gephi ile beşeri bilimcilere yönelik veri setleri kullanılarak uygulamalar yapılacak ve sosyal ağ analizinin temel unsurlarına giriş yapılacaktır.

Eğitmen: Onur Öner

184.jpg

DOS Platformu Dijital Beşeri Bilimler Akademi Haritası

bottom of page