top of page

Dijital Beşeri Bilimler Akademisi

2021 yılında ilkini pilot olarak uyguladığımız Dijital Beşeri Bilimler Akademisi'nin üçüncüsü 22.05.2023- 05.06.2023 tarihlerinde online olarak gerçekleşecektir.

Dijital Beşeri Bilimler Akademisi, programlama dili, sosyal ağ, metin ve mekânsal analiz odağında sosyal bilimcilere yönelik bir içerik ve formatta organize edilmiştir. Akademi, alanında uzman eğitmenler tarafından tasarlanan Dijital Beşeri Bilimlere giriş dersi ve beş farklı temadaki atölyelerden oluşmaktadır:

  • Dijital Beşeri Bilimlere Giriş

  • Python

  • Transkribus

  • ArcGIS ile Haritalama

  • Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

  • R ile Veri Analizi

Eğitim dili Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Her kurs belli bir kontenjan ile sınırlıdır.

İlki bir kurum sponsorluğunda gerçekleştirilen akademinin üçüncüsü sponsorsuz olarak organize edildiğinden dolayı katılım ücretli olacaktır. Ücretler ile eğitmen ve teknik altyapı masrafları karşılanacaktır. Akademi organizasyonlarımızda sponsor bulunduğu takdirde eğitimlerimiz ücretsiz olarak güncellenecektir.

Sizler de Dijital Beşeri Bilimler eğitimi alarak, yeni araştırma yöntemlerini çalışmalarınıza dahil etmek istiyorsanız aşağıdaki Başvuru Formunu doldurarak Dijital Beşeri Bilimler Akademisi'ne başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Akademi programı ve saatlerle ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki program kataloğunu paylaşacağız.

Başvuru İlanı:            11 Nisan 2023
Başvuru Son Günü:  01 Mayıs 2023
Sonuçların İlanı:        05 Mayıs 2023
Kesin Kayıt:               05 Mayıs - 12 Mayıs 2023
Eğitim Başlangıcı:    22 Mayıs 2023
Eğitim Bitişi:             05 Haziran 2023

DBB AKADEMİSİ 2023 ATÖLYELERİ

10112.jpg

Dijital Beşeri Bilimlere Giriş

Bu atölye, beşeri bilimlerin neredeyse her alanında giderek daha etkili hale gelen ve araştırma için yeni ve etkili yöntemler ve sorular sunan dijital beşeri bilimlerin potansiyelleri ve yeni yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Atölyede dijital beşeri bilimlerin farklı disiplinler/temalar ile ilişkisi, gelişimi ve mevcut durumunun yanı sıra uygulamalar ve araçlar üzerine eğitim sağlanacaktır.

ARCGIS ile Haritalama Atölyesi

Katılımcıların Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)kavramını ve harita oluşturma yöntemlerini öğrenebilecekleri giriş düzeyinde bir eğitimdir. Eğitim boyunca yapılacak tüm çalışmalar kapsamında katılımcılar verilerin nasıl oluşturulacağını, depolanacağını, düzenleneceğini, yönetileceğini ve analiz edileceğini öğrenmektedirler. Bu eğitimde katılımcılar, CBS teknolojisi, kullanım alanları ve temel kavramlarını,
Veri tabanı tasarımı ve yönetimini,
Vektör ve raster veriler ile çalışmasını,
Veri oluşturma, depolama, dışarı aktarma, sorgulama ve raporlamasını,
Veri görüntüleme, semboloji, etiket ve çıktı işlemlerini, Erişim mesafesi ve rotalama analizi,
Akış haritası oluşturmayı öğrenecekler.

86.jpg
Signature.jpg

Transkribus Atölyesi

TRANSKRIBUS yapay zeka destekli metin tanıma, transkripsiyon ve tarihi belgelerin kodlanması için kapsamlı bir platformdur. Atölyede, Osmanlı Türkçesi için bir El Yazısı Metin Tanıma (Handwritten Text Recognition-HTR) modelinin oluşturulması üzerine potansiyeller ve sınırları tartıştılacak aynı zamanda TRANSKRIBUS platformunda uygulamalar yapılacaktır.

R ile Veri Analizi Atölyesi

R, istatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda programlama dilidir. Bu kursta katılımcılar beşeri bilimciler için giriş seviyesinde R programı eğitimi alacaktır. Kurs kapsamında Veri Analizi ve R'a Giriş,
R ile Veri Temizleme,
R ggplot2 ile Görselleştirme, R ile metin analizi konularında giriş seviyesinde eğitim sağlanacaktır.

bilgisayar Programlama
Kodlama

PYTHON Atölyesi

Eğitim kapsamında beşeri bilimciler için Programlamaya giriş, Python'a giriş, Temel veri tipleri, Akış kontrol mekanizması, Döngüler,
İleri seviye veri yapıları, Fonksiyonlar, Kütüphane kullanımı, Pandas kütüphanesi, Veri analizi ve manipülasyonunun temelleri, Pdf, excel vb ortamlardan veri okuma, manipüle edilen verilerin tekrar bu ortamlarda yapılandırılması
Web scraping (internet sitelerinden veri elde etme)
Web otomasyonları (internet sitelerinde birtakım işleri otomatik yapabilen yazılımlar) alanlarında giriş seviyede eğitim sağlanacaktır.

Gephi ile Soyal Ağ Analizi Atölyesi

Sosyal Ağ analizi ile yapılar, kurumlar veya aktörler arasındaki ilişkiler tespit edilmekte ve analiz edilmektedir. Bu atölyede Gephi ile beşeri bilimcilere yönelik veri setleri kullanılarak uygulamalar yapılacak ve sosyal ağ analizinin temel unsurlarına giriş yapılacaktır.

184.jpg
bottom of page