top of page

Dijital Beşeri Bilimler Akademisi

2021 yılında ilkini pilot olarak uyguladığımız Dijital Beşeri Bilimler Akademisi'nin ikincisi

9 Mayıs 2022-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecektir.

Dijital Beşeri Bilimler Akademisi, programlama dili, sosyal ağ, metin ve mekânsal analiz odağında sosyal bilimcilere yönelik bir içerik ve formatta organize edilmiştir. Akademi, alanında uzman eğitmenler tarafından tasarlanan Dijital Beşeri Bilimlere giriş dersi ve dört farklı temadaki atölyelerden oluşmaktadır:

  • Dijital Beşeri Bilimlere Giriş

  • Python

  • Atlas.ti

  • ArcGIS

  • R ile Veri Analizi

Eğitim dili Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Her kurs belli bir kontenjan ile sınırlıdır.

İlki bir kurum sponsorluğunda gerçekleştirilen akademinin ikincisi sponsorsuz olarak organize edildiğinden dolayı katılım ücretli olacaktır. Ücretler ile eğitmen ve teknik altyapı masrafları karşılanacaktır. Akademi organizasyonlarımızda sponsor bulunduğu takdirde eğitimlerimiz ücretsiz olarak güncellenecektir.

Sizler de Dijital Beşeri Bilimler eğitimi alarak, yeni araştırma yöntemlerini çalışmalarınıza dahil etmek istiyorsanız aşağıdaki formu doldurarak Dijital Beşeri Bilimler Akademisi'ne başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Akademi programı, saatler ve ücretlerle ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki program kataloğunu inceleyebilirsiniz.

Başvuru İlanı:            11 - 20 Nisan
Başvuru Son Günü:  20 Nisan
Sonuçların İlanı:        27 Nisan
Kesin Kayıt:               27 Nisan - 3 Mayıs
Eğitim Başlangıcı:    09 Mayıs
Eğitim Bitişi:             29 Mayıs

DBB AKADEMİSİ 2022 KATALOĞU

DBB AKADEMİSİ 2022 ATÖLYELERİ

10112.jpg

Dijital Beşeri Bilimlere Giriş

Bu atölye, beşeri bilimlerin neredeyse her alanında giderek daha etkili hale gelen ve araştırma için yeni ve etkili yöntemler ve sorular sunan dijital beşeri bilimlerin potansiyelleri ve yeni yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Atölyede dijital beşeri bilimlerin farklı disiplinler/temalar ile ilişkisi, gelişimi ve mevcut durumunun yanı sıra uygulamalar ve araçlar üzerine eğitim sağlanacaktır.

9-11 Mayıs 2022

ARCGIS Atölyesi

Katılımcıların Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)kavramını ve harita oluşturma yöntemlerini öğrenebilecekleri giriş düzeyinde bir eğitimdir. Eğitim boyunca yapılacak tüm çalışmalar kapsamında katılımcılar verilerin nasıl oluşturulacağını, depolanacağını, düzenleneceğini, yönetileceğini ve analiz edileceğini öğrenmektedirler. Bu eğitimde katılımcılar, CBS teknolojisi, kullanım alanları ve temel kavramlarını,
Veri tabanı tasarımı ve yönetimini,
Vektör ve raster veriler ile çalışmasını,
Veri oluşturma, depolama, dışarı aktarma, sorgulama ve raporlamasını,
Veri görüntüleme, semboloji, etiket ve çıktı işlemlerini, Erişim mesafesi ve rotalama analizi,
Akış haritası oluşturmayı öğrenecekler.

13-16 Mayıs 2022

86.jpg
Bilgisayarlar

ATLAS.ti Atölyesi

ATLAS.ti yazılımı, nitel araştırmaları gerçekleştirirken verilerin depolanması, yaratıcı ve sistematik yollarla düzenlenmesi, yeniden birleştirilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olan bir bilgisayar yazılımıdır. Böylece, verilerin organizasyonu ile uğraşmak yerine, verinin kendisine odaklanmanızı sağlar. Bu eğitim kapsamında, katılımcılara verilecek veriler üzerinden uygulamalı olarak veri girişi, metin kodlama süreçleri, metin dışı dokümanların kodlanması, verilerin kategorileştirilmesi, analiz yapılması (tematik analiz, içerik analizi, vs.), görsel materyaller oluşturma (network analizi), hipotezler kurma ve formüllerle proje içi sorgulamaların yapılması ve anketlerin açık uçlu sorularının analiz edilmesi üzerinde durulacaktır.

18-20 Mayıs 2022

R ile Veri Analizi Atölyesi

R, istatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda programlama dilidir. Bu kursta katılımcılar beşeri bilimciler için giriş seviyesinde R programı eğitimi alacaktır. Kurs kapsamında Veri Analizi ve R'a Giriş,
R ile Veri Temizleme,
R ggplot2 ile Görselleştirme, R ile metin analizi konularında giriş seviyesinde eğitim sağlanacaktır.

11-22 Mayıs 2022

bilgisayar Programlama
Kodlama

PYTHON Atölyesi

Eğitim kapsamında beşeri bilimciler için Programlamaya giriş, Python'a giriş, Temel veri tipleri, Akış kontrol mekanizması, Döngüler,
İleri seviye veri yapıları, Fonksiyonlar, Kütüphane kullanımı, Pandas kütüphanesi, Veri analizi ve manipülasyonunun temelleri, Pdf, excel vb ortamlardan veri okuma, manipüle edilen verilerin tekrar bu ortamlarda yapılandırılması
Web scraping (internet sitelerinden veri elde etme)
Web otomasyonları (internet sitelerinde birtakım işleri otomatik yapabilen yazılımlar) alanlarında giriş seviyede eğitim sağlanacaktır.

20-29 Mayıs  2022

bottom of page