top of page
  • serpilozcan

Mapping French Monasteries: COLéMON Project

Fransız Manastırlarını Haritalamak: COLéMON Projesi
The COLéMON project comes from a cross-disciplinary research team combining in a complementary manner four partnered laboratories which bring together medievalist historians, geographers, geomatics engineers and statisticians. Funded by the French National Research Agency (ANR), the team comprised ten permanents members and about a hundred co-workers. This thirty-six-month project began in 2016 and is led by Anne Massoni (University of Limoges) and Noëlle Deflou-Leca (University of Grenoble Alpes).


A digital corpus of geo-located French Monasteries and Collegiate churches of the Middle Ages (816-1563)


The project is born from the gathering of two research networks: The first one, already online, focuses on collegiate churches (Collégiales database) and the other on the monasteries (Monastères project), in order to understand the logic of their establishment and the evolution of their networks.


The process and database design of the project.


According to the scheme that explains the process steps of the COLéMON project, the data obtained from the Monasteries and Churches projects mentioned above constitute the main database of COLéMON. These data will be evaluated according to a specified protocol and common data will be reached. The project will be supported by the data added by evaluating external sources, and the episcopal maps studied within the scope of post-doctorate. All these data allow for spatial and temporal analysis. When these analyzes are evaluated together with the geographical references, it will be possible to obtain cartographic presentations. As a result of their integration with GIS, the broadcast stage will be reached. Blog, Wiki and forums will take place on the web portal prepared to make the project accessible to everyone. Connections to applications and databases, data consultancy, broadcasting and communication support services will be provided


COLéMON introduces a comparative study on those two types of institutions, that shared similar functions during the Middle Ages. The project's main objective is to understand the logic behind the implantation of these networks of institutions in France. COLéMON’s map with all the sites currently in the 2 databases (about 2000 records).


On the basis of the two databases in the process of being set up which describe them institutionally and physically and by integrating the reconstruction of diocesan borders, a silo of harvestable data will be developed which, used with an interactive environment for interrogation, visualization and storage, will produce, at the request of researchers, evolving maps allowing spatial and chronological analyzes of these networks.


Please click for details.


 

Fransız Manastırlarını Haritalamak: COLéMON Projesi


COLéMON Coğrafi konumlu Fransız Manastırları ve Orta Çağ Üniversiteleri kiliselerinin dijital külliyatı (816-1563)


COLéMON projesi, Ortaçağ tarihçileri, coğrafyacılar, geomatik mühendisleri ve istatistikçilerinden oluşan dört ortak araştırma alanını tamamlayıcı bir şekilde bir araya getiren disiplinler arası bir çalışmadır. Fransız Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) tarafından finanse edilen ekip, on daimi üye ve yaklaşık yüz iş arkadaşından oluşuyor. 2016’da başlayan ve otuz altı aylık süren proje Anne Massoni (Limoges Üniversitesi) ve Noëlle Deflou-Leca (Grenoble Alpes Üniversitesi) tarafından yönetiliyor.


Proje, iki araştırma ağının bir araya gelmesinden doğmuş: Birincisi, şu anda yayınlanmış bulunan, kilise veritabanı Collégiales ve diğeri manastırların kuruluş ve gelişimleri arasındaki ilişki ve mantığı anlamaya odaklanmış olan Monastères projesi. COLéMON, Orta Çağ'da benzer işlevleri yürüten bu iki tür kurum hakkında karşılaştırmalı bir çalışma ortaya koymaktadır. Projenin ana hedefi, Fransa'daki bu kurumlar arasındaki ilişki ağlarının arkasındaki mantığı anlamaktır. COLéMON bu iki veritabanında bulunan tüm verileri, yaklaşık olarak 2000 kayıt, içeren bir harita ortaya koymaktadır.


Projenin işlem basamaklarını anlatan şema.


COLéMON projesinin işlem basamaklarını açıklayan şemaya göre, yukarıda sözü edilen Manastırlar ve Kiliseler projelerinden elde edilen veriler COLéMON’un esas veri tabanını oluşturmaktadır. Bu verilen belirlenmiş bir protokole göre değerlendirilerek ortak verilere ulaşılacaktır. Proje, harici kaynaklar değerlendirilerek eklenen veriler, post-doktora kapmasında çalışılan piskoposluk haritaları ile de desteklenecektir. Bütün bu veriler mekânsal ve uzamsal analizlere imkan sağlamaktadır. Bu analizler coğrafi referanslar ile birlikte değerlendirildiğinde kartografik sunumları elde etmek mümkün olacaktır. Bunların CBS ile entegrasyonu sonucunda yayın aşamasına ulaşılacaktır. Projenin herkesin erişimine açılabilmesi için hazırlanan web portalında ise blog, Wiki ve forumlar yer alacaktır. Uygulamalar ve veritabanlarına bağlantılar, veri danışmanlığı, yayın ve iletişim desteği hizmetleri sunulacaktır.


Kurulma sürecinde manastır ve kiliseleri, kurumsal ve fiziksel olarak tanımlayan ve piskoposluk sınırlarının yeniden belirleyen bu iki veri tabanına dayanarak, sorgulama, görselleştirme ve depolama için interaktif bir ortamda kullanılabilen, işlenebilir bir veri deposu geliştirilecektir. Proje ayrıca bu ağların mekânsal ve kronolojik analizlerine izin veren ve araştırmacıların talebi üzerine geliştirilebilen haritalar üretecektir.


Detaylar için tıklayınız.

Commentaires


bottom of page