top of page
  • serpilozcan

Manastırlar Projesi

MANASTIRLAR

Ortaçağ’da Fransa’nın Organize Kuruluşları


MANASTIRLARın mimarı veritabanı, Anne Autissier, Sébastien Bully, Noëlle Deflou-Leca, Michèle Gaillard, Véronique Gazeau, Nelly Pousthomis ve Cécile Treffort'tan oluşan bir tarihçi ve arkeologlar ekibi tarafından geliştirildi. Yönetmenliğini Rémi Crouzevialle (Criham)’in üstlendiği projeye Jean Monnet Üniversitesi ve Limoges Üniversiteleri de destek vermektedir.Bu program, Fransız bölgesinde 816 ve 1563 yılları arasında inşa edilmiş olan manastırlar ve üniversite kiliselerin bir külliyatını oluşturmak ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Amacı dini coğrafyadaki katedral ve kiliselerin kurumlarının arasındaki önemli bağın kuruluş ve gelişimin arkasındaki itici güçleri anlamaktır.Manastırların mimarı veri tabanı, IT aracının üretiminden sorumlu mühendis ile yakın işbirliği içinde çalışan tarihçiler ve arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Proje yedi bilgi kategorisi içerir: "kimlik ve konum", "kronoloji ve statü", "normal yaşam ve gözlem", "arkeoloji ve mimari", "ikonografi", "bibliyografya" ve "kaynaklar" (elyazmaları ve diğer kaynaklar).

İlişkisel bir veri tabanı tarafından sunulan Fransız manastırları hakkındaki mevcut bilginin bir sentezi olan bu proje, verilerin çapraz kıyaslamalara izin vermektedir: Grafikler (filiasyonlar, kronolojik gelişme vb) tarihi ve arkeolojik verilere uyarlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemi olan (GIS) ve bu proje için yapılandırılmış bir Webmapping platformu ve bir görüntü yöneticisi (arşiv planları, arkeolojik araştırmalar, fotoğraflar vb.) aracılığıyla oluşturulmuştur.Serpil Özcan

Marmara Üniversitesi, Yakınçağ Tarihi

Doktor Adayı

Commentaires


bottom of page