top of page
323.jpg

Dijital Osmanlı Mirası

Bağlı veri (linked data) ve ilişkisel veri  (relational data) teknolojisi ile Osmanlı kültürel mirasının

-bölgesel düzeyde- dijital veritabanını tasarlıyoruz.

323.jpg
10112.jpg

Osmanlı Şehir Tarihi Kaynakları

Yazma eserler ve arşivlerdeki Osmanlı şehir tarihi kaynaklarının veritabanını tasarlıyor ve yayın hazırlıyoruz.

10112.jpg
288.jpg

Dijital Biyografi

Modern veya tarihsel zamana ait biyografiler için metaveri, zaman çizelgesi, haritalar ve kronolojilerin dahil olduğu veritabanı ve web portalı tasarlıyoruz. 

288.jpg
OT1ACX1.jpg

Transkribus

Transkribus ile Osmanlı kadı sicilleri için otomatik transkripsiyon yapay zeka modeli tasarlıyoruz.

OT1ACX1.jpg
Kablosuz Bilgisayar Aksesuarları

Dijital Beşeri Bilimler
Eğitim Programı

Başlangıç, standart ve ileri düzey modüllerden oluşan bir eğitim programı tasarlıyoruz. Dijital Beşeri Bilimler, Microsoft Excel, ArcGIS, Gephi, Atlas.ti, Python, Web Scraping, Transkribus ve TEI üzerine eğitim veriyoruz.

Sessiz Danışma
bottom of page